Biociden.nl is de centrale website voor overheidsinformatie over biociden. Fabrikanten, aanbieders en gebruikers van biociden vinden hier informatie over toelating van biociden tot de markt, regels voor etikettering, gebruik en toezicht.

Corona nieuws

Kijk voor alle berichten over het coronavirus SARS-CoV-2 op onze coronavirus pagina

Nieuws

Openbare raadpleging zilver

Voor de werkzame stof zilver is door Zweden een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP), waarvoor in 2020 een raadpleging is gehouden.

07/16/2021 - 14:35
Meer nieuws

Uitgelicht

Vrije radicalen

Water

In situ gegenereerde biociden

Behandelde voorwerpen

Leren tassen

Behandelde voorwerpen