Biociden.nl is de centrale website voor overheidsinformatie over biociden. Fabrikanten, aanbieders en gebruikers van biociden vinden hier informatie over toelating van biociden tot de markt, regels voor etikettering, gebruik en toezicht.

Nieuws

Openbare raadpleging DBNPA gestart

De werkzame stof 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide (DBNPA, PT 6) voldoet aan een van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening: de stof wordt geacht hormoonverstorende eigenschappen te he

02-02-2023 | 12:33

Vewin-lijst van biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

De Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) meldt jaarlijks bij het Ctgb welke werkzame stoffen van biociden in oppervlaktewater zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm. Het gaat om meetresultaten bij de innamepunten voor de drinkwaterbereiding.
19-01-2023 | 14:37
Meer nieuws

Uitgelicht

Hormoonsverstoring
Water

Hormoonverstoring

Behandelde voorwerpen

Knaagdierbeheersing