De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) is de landelijk coördinerende instantie voor toezicht en handhaving van biociden.

Verder houdt ILT:

  • Toezicht op het stelsel van diplomering van vakbekwaamheid en op het professionele gebruik van biociden;
  • Toezicht op de productie, import en alle distributie/handel van biociden voor professioneel gebruik (dus met uitzondering van producten die uitsluitend voor consumenten zijn bedoeld);
  • Geen toezicht op bedrijven die uitsluitend consumentenproducten op de markt brengen.

De ILT en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderhouden contacten met buitenlandse inspectiediensten om toezicht te houden op het internationale handelsverkeer. Daarnaast participeert de ILT, ook namens de andere toezichthouders, in een Europees samenwerkingsverband voor toezicht en handhaving van biociden, de zogeheten BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup ) van het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie.

Meer informatie

ILT geeft informatie over de wijze waarop de inspecties toezicht houden en op welke wijze er sanctionerend wordt opgetreden. Ook is op deze site informatie beschikbaar over nieuwe Europese verordening, behandelde voorwerpen en het overgangsrecht.

Op de website van ILT staan publicaties en rapporten over biociden en verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Ook staat er informatie over Toezicht en handhaving door de ILT en informatie voor toelatingshouders en voor gebruikers. Zie de links aan de rechterkant van deze pagina.