Bedrijven die biociden in de handel willen brengen, moeten een aanvraag voor toelating indienen. Het verloop van dergelijke aanvragen is vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (BPR), die sinds 1 september 2013 van kracht is.

Aanvraag indienen onder overgangsrecht

Voor biociden met werkzame stoffen en de relevante productsoort waarvoor de beoordeling in het Europese werkprogramma nog niet is afgerond, geldt overgangsrecht.

Als u een aanvraag wilt doen onder het overgangsrecht moet u een aanvraag indienen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden )).

Aanvraag indienen onder de BPR

Wanneer de Europese Biocidenverordening van toepassing is, dient u uw aanvraag in te dienen bij het European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki via het Europese informatiesysteem R4BP. Er zijn dus geen Nederlandse aanvraagformulieren meer.

Hulp bij het indienen van een aanvraag

De Evaluation Manual van het Ctgb biedt ondersteuning bij de technische onderdelen van een aanvraag, zoals datavereisten, de gehanteerde methodiek bij de risicobeoordeling, rekenmodellen en toelatingscriteria. De Evaluation Manual behandelt zowel het Europese als Nederlandse beoordelingsraamwerk.

Bent u niet zeker of uw middel onder de Biocidenverordening valt, neem dan contact op met de servicedesk van het Ctgb.

Om een toelating of verlenging van een toelating te verkrijgen voor een biocide kunt u kiezen uit verschillende aanvraagtypen:

  • Nationale toelating
  • Wederzijdse erkenning (WE)
  • Unietoelating
  • Vereenvoudigde toelating

Om snel het juiste aanvraagtype te vinden kunt u het hulpmiddel 'how to apply' op de Ctgb website gebruiken. 

Kosten

De tarieven voor toelating vindt u op de website van het Ctgb.

Toelatingsnummer

Op de verpakking van toegelaten middelen staat een toelatingsnummer. Dit nummer bestaat voor Nederland uit vijf cijfers gevolgd door de letter N, of een nummer dat begint met NL met daarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers. Ook kan het middel zijn toegelaten voor alle lidstaten in de Europese Unie. Deze toelating (die dus ook voor Nederland geldt) begint met EU Europese unie (Europese unie), waarna 7 cijfers, een streepje en nog 4 cijfers volgen.