Bedrijven die biociden in de handel willen brengen, moeten een aanvraag voor toelating indienen. Het verloop van dergelijke aanvragen is vastgelegd in de Europese Biocidenverordening, die sinds 1 september 2013 van kracht is.

Voor biociden met werkzame stoffen en de relevante productsoort waarvoor de beoordeling in het Europese werkprogramma nog niet is afgerond, geldt overgangsrecht.

Aanvraag indienen

Wanneer de Europese Biocidenverordening van toepassing is, dient u uw aanvraag in te dienen bij het European Chemical Agency (ECHA) in Helsinki via het Europese informatiesysteem R4BP. Er zijn dus geen Nederlandse aanvraagformulieren meer.

Als u een aanvraag wilt doen onder het overgangsrecht moet u een aanvraag indienen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De Evaluation Manual van het Ctgb biedt ondersteuning bij de technische onderdelen van een aanvraag, zoals datavereisten, de gehanteerde methodiek bij de risicobeoordeling, rekenmodellen en toelatingscriteria. De Evaluation Manual behandelt zowel het Europese als Nederlandse beoordelingsraamwerk.

Bent u niet zeker of uw middel onder de Biocidenverordening valt, neem dan contact op met de servicedesk van het Ctgb.

Aanvraagtypen

Om een toelating of verlenging van een toelating te verkrijgen voor een biocide kunt u kiezen uit verschillende aanvraagtypen:

  • Nationale toelating
  • Unietoelating
  • Wederzijdse erkenning (WE)

Om snel het juiste aanvraagtype te vinden kunt u het hulpmiddel 'how to apply' op de Ctgb website gebruiken. 

Kosten

De tarieven voor toelating vindt u op de website van het Ctgb.