Naast de ILT en de NVWA zijn er de volgende toezichthouders op het gebied van biociden:

  • De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op beroepsmatige en industriële eindgebruikers ten behoeve van de gezondheid van werknemers.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op gebruik van biociden in ziekenhuizen en zorginstellingen.
  • Waterschappen houden toezicht op watergerelateerde toepassingen en/of overtredingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • Zoals vastgelegd in de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden hebben ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray een algemene bevoegdheid voor toezicht en handhaving.