Naast de ILT en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zijn er de volgende toezichthouders op het gebied van biociden:

  • De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op beroepsmatige en industriële eindgebruikers ten behoeve van de gezondheid van werknemers.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op gebruik van biociden in ziekenhuizen en zorginstellingen.
  • Waterschappen houden toezicht op watergerelateerde toepassingen en/of overtredingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • Zoals vastgelegd in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een algemene bevoegdheid voor toezicht en handhaving.