De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  presenteert 10 algemene principes voor een duurzaam beheer van schadelijke organismen. De OECD streeft hiermee naar een overkoepelende IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-benadering voor alle biociden.

De OECD maakte voor biociden een vertaalslag van de principes van Integrated Pest Management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) die gelden voor gewasbeschermingsmiddelen. In Nederland is er de verplichte toepassing van IPM voor rodenticiden. De OECD streeft met de publicatie ‘10 general principles for a Sustainable Management of Harmful Organisms (SuMaHO)’ naar een overkoepelende IPM-benadering voor alle biociden.

De 10 principes:

  1. Neem preventieve maatregelen: voorkom gunstige (leef)omstandigheden waardoor ongewenste organismen zich vestigen of voortplanten. 
  2. Ondersteun natuurlijke  vijanden van bijvoorbeeld knaagdieren en insecten.
  3. Analyseer de situatie, bijvoorbeeld door monitoring.
  4. Ken de opties: preventieve, niet-chemische en chemische maatregelen.
  5. Definieer het doel van de beheersmaatregelen.
  6. Bepaal de noodzaak van de beheersopties.
  7. Kies de aanpak, bij voorkeur effectieve maatregelen met de laagste negatieve impact op mens, dier en milieu.
  8. Voorkom resistentie.
  9. Controleer succes en leg het vast.
  10. Blijf monitoren.

Over de OECD

De OECD (in het Nederlands: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een intergouvernementele organisatie. In de OECD zitten vertegenwoordigers van 38 geïndustrialiseerde landen en de Europese Commissie. De vertegenwoordigers komen samen om beleid te coördineren en te harmoniseren. Ook werken zij samen om te reageren op internationale problemen.

OECD-publicaties over biociden