De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) controleerde papierproducenten op het gebruik van biociden voor slijmbestrijding in het proceswater. Uit de inspecties blijkt dat de producenten zich over het algemeen goed houden aan de voorschriften.

De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) inspecteerde twaalf papierproducenten. Zeven daarvan gebruikten biociden voor slijmbestrijding. Bij deze bedrijven vond de ILT enkele kleine overtredingen, zoals het ontbreken van een juist etiket op grootverpakkingen. De bedrijven hebben dit inmiddels opgelost en voldoen nu aan de regelgeving.

Bij het maken van papier wordt veel water gebruikt. Biociden worden vaak gebruikt om slijmvorming door bacteriën tegen te gaan. De ILT concludeert dat de gecontroleerde bedrijven zich bewust zijn van de risico’s van het gebruik van biociden en maatregelen nemen om milieuschade door biocidegebruik te voorkomen.

Meer informatie?

Lees het nieuwsbericht van ILT: Weinig overtredingen bij controle biocidengebruik papierindustrie.