Rat

Er is geen onderscheid te maken tussen de risico- en gevarenprofielen van stoffen die worden gebruikt als anticoagulantia voor de bestrijding voor de muizen en ratten. Dat concludeert het Comité voor biociden (BPC).

De Europese Commissie vroeg de BPC een vergelijkende beoordeling uit te voeren voor rodenticiden gebaseerd op anticoagulantia. Met als doel te bepalen of sommige anticoagulantia een lager algemeen risico voor de gezondheid van mens en dier en het milieu hebben dan andere.

Conclusie BPC

Tijdens de BPC-vergadering in juni rondde de BPC deze tweede vergelijkende beoordeling over anticoagulantia af. De BPC concludeert dat zij geen onderscheid kan maken tussen de risico- en gevarenprofielen van deze stoffen. Zij vindt alle anticoagulantia even gevaarlijk. Deze conclusie stuurt de BPC ter besluitvorming naar de Europese Commissie. Samen met het eerdere advies over de vergelijkende beoordeling dat in november 2022 is aangenomen. Zie voor meer informatie over deze eerste vergelijkende beoordeling het KNB-artikel van december 2022.

Meer informatie?

Voor meer informatie van ECHA over de vergelijkende beoordelingen van de anticoagulantia, zie: