Het Comité voor biociden (BPC) van ECHA heeft bepaald dat mechanische muizenvallen een effectief middel zijn tegen muizenplagen binnenshuis. Daarmee zijn ze een alternatief voor muizengif op basis van anticoagulantia (volksmond: bloedverdunners). De effectiviteit van mechanische vallen is echter niet vastgesteld voor andere situaties of voor ratten. 

De Europese Commissie vroeg aan ECHA een nieuwe beoordeling op te maken voor chemische en niet-chemische alternatieven voor anticoagulantia. Deze beoordeling is onderdeel van de vergelijkende beoordeling voor werkzame stoffen die, indien mogelijk, moeten worden vervangen.  

Niet-chemische alternatieven 

Naar aanleiding hiervan paste het BPC in november haar opinie over muizengif met anticoagulantia aan. Mede doordat vallen een significant kleiner risico voor de gezondheid van mens, dier en milieu vormen dan muizengif met anticoagulantia.  

Chemische alternatieven

Het BPC keek ook naar chemische alternatieven. Daarbij concluderen ze dat cholecalciferol en alphachloralose geschikte effectieve bestrijdingsmiddelen zijn. Maar van deze middelen is niet vastgesteld dat ze een kleiner risico vormen voor de gezondheid. Als laatste bepaalde het BPC dat koolstofdioxide ook geschikt is voor muizenplaagbestrijding door professionals binnenshuis. In vergelijking met anticoagulantia vormt koolstofdioxide een aanzienlijk kleiner risico voor de gezondheid.  

Meer informatie? 

Zie het nieuwsbericht van ECHA voor meer informatie over de opinie van het BPC over alternatieven voor anticoagulantia.