bruine rat

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) is een document Bouwstenen voor de preventie van knaagdierenoverlast in de gemeente opgesteld. Met dit document kunnen gemeentes aan de slag met het voorkomen van knaagdieroverlast.

Het document Bouwstenen voor de preventie van knaagdierenoverlast in de gemeente is vooral bedoeld voor wethouders, gemeenteambtenaren en gemeenteraadsleden. Gemeenten kunnen met de 13 bouwstenen en de relevante achtergrondinformatie uit het document aan de slag met het voorkomen van knaagdierenoverlast. Met het document wil het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gemeenten ondersteunen.

Over het document

Het ministerie van IenW gaf opdracht tot het document. De inhoud kwam tot stand met inbreng van en intensieve samenwerking tussen deelnemers van de werkgroepen Preventie en Communicatie. Deze werkgroepen zijn onderdeel van het Programma IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) Knaagdierbeheersing.

Meer informatie?

Lees het KNB-bericht Geïntegreerde knaagdierenbeheersing van start in nieuw programma van 8 juli 2021 voor meer informatie over het programma IPM Knaagdierbeheersing.

Bekijk de themapagina Knaagdierbeheersing op biociden.nl voor meer rapporten en publicaties over knaagdierbeheersing.