Ratten en huismuizen komen van nature voor in Nederland en behoren tot de zogenaamde ‘commensale’ knaagdieren. Het zijn cultuurvolgers die veelal in de nabijheid van mensen leven en zich uitstekend hebben aangepast aan de menselijke leefomgeving.

Gerelateerde onderwerpen


  • Knaagdierbeheersing

    De Nederlandse overheid streeft naar een ge├»ntegreerd knaagdierbeheer. Hierbij staat preventie (het weren en voorkomen van knaagdieren) voorop. Is bestrijding toch nodig dan in de eerste plaats met niet-chemische middelen zoals vallen. Als dat niet afdoende blijkt, is bestrijding van knaagdieren (muizen en ratten) met chemische middelen pas mogelijk. Deze chemische middelen heten rodenticiden.