In 2020 heeft het Ctgb de validatiechecklijst biociden geïntroduceerd. De lijst geeft voor nieuwe aanvragen weer op welke punten het Ctgb biocidedossiers beoordeelt. Vanwege de overlap maakt de validatiechecklijst de oude aandachtspuntenlijst biociden overbodig. 

De validatiechecklijst biedt aanvragers een overzicht van de vereisten waar een ingediende aanvraag aan moet voldoen. Zie hierover het eerdere KNB nieuwsbericht en de website van het Ctgb. Aanvragers worden verzocht gebruik te maken van de validatiechecklijst bij het opstellen en indienen van nieuwe aanvragen voor toelating onder de BPR. De aandachtpuntenlijst biociden is niet meer in gebruik en deze is van de Ctgb-website verwijderd.