In 2020 heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de validatiechecklijst biociden geïntroduceerd. De lijst geeft voor nieuwe aanvragen weer op welke punten het Ctgb biocidedossiers beoordeelt. Vanwege de overlap maakt de validatiechecklijst de oude aandachtspuntenlijst biociden overbodig. 

De validatiechecklijst biedt aanvragers een overzicht van de vereisten waar een ingediende aanvraag aan moet voldoen. Zie hierover het eerdere KNB nieuwsbericht en de website van het Ctgb. Aanvragers worden verzocht gebruik te maken van de validatiechecklijst bij het opstellen en indienen van nieuwe aanvragen voor toelating onder de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation). De aandachtpuntenlijst biociden is niet meer in gebruik en deze is van de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-website verwijderd.