Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) past de procedure voor aanvragen die onder de biocidenverordening vallen aan. Dossiers die niet valide zijn, zullen niet doorgaan naar de beoordelingsfase. 

 In een overleg vooraf (Pre Submission Meeting) kunnen aanvragers gerichte vragen stellen aan experts van het Ctgb. Hierdoor kunnen ze hun dossier tijdig bijstellen, zodat het voldoet aan de eisen om door te gaan naar de beoordelingsfase. Op basis van validatie-controlelijsten controleert het Ctgb het dossier op de vereiste gegevens. Een biocidedossier is alleen valide als het alle gegevens bevat zoals gesteld in de BPR. De bedoeling van de aanpassingen is het verkorten van de doorlooptijden. De aanpak geldt voor dossiers die vanaf 1 maart 2021 worden ingediend en waarvoor Nederland de beoordelende lidstaat is. Voor meer informatie zie de website van het Ctgb.