ECHA ontwikkelde in februari 2024 een richtsnoer voor de risicobeoordeling voor bijen bij gebruik van biociden en hun werkzame stoffen. Dit richtsnoer geldt vanaf 1 februari 2026 voor biocidetoelatingsaanvragen en goedkeuringen van werkzame stoffen.

Het richtsnoer geeft advies over het uitvoeren van een risicobeoordeling voor bijen bij het gebruik van biociden en hun werkzame stoffen. ECHA ontwikkelde het richtsnoer als onderdeel van een Europees initiatief om de afname van bestuivers te stoppen en om biodiversiteit te behouden.

Vanaf 1 februari 2026 geldt het richtsnoer voor biocidetoelatingsaanvragen en goedkeuringen van werkzame stoffen. Het richtsnoer is niet van toepassing op lopende aanvragen en ook niet op aanvragen die voor 1 februari 2026 worden ingediend.

Bekijk webinar en presentaties ECHA over richtsnoer

ECHA organiseerde op 5 maart jl. een webinar over het richtsnoer. Bekijk het webinar Getting familiar with ECHA's guidance to assess risks of biocides to bees op de website van ECHA. Daar staan ook de presentaties van het webinar en de antwoorden op ingezonden vragen.

Meer lezen

Zie ook eerdere berichtgeving over dit onderwerp: ECHA publiceert richtsnoer risicobeoordeling voor bijen | Biociden.