ECHA heeft een richtsnoer ontwikkeld voor de risicobeoordeling voor bijen bij gebruik van biociden en hun werkzame stoffen. ECHA heeft het richtsnoer op 15 februari 2024 gepubliceerd. 

Richtsnoer

Dit richtsnoer is opgesteld op basis van de al bestaande methodologie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor de risicobeoordeling van bijen bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ECHA heeft het richtsnoer ontwikkeld als onderdeel van een Europees initiatief om de afname van bestuivers te stoppen en om biodiversiteit te behouden. Het document richt zich vooral op honingbijen en het gebruik van biociden in productsoort 18.  Maar toepassing op biociden in andere productsoorten is niet uitgesloten, als er kans is op blootstelling van bijen en de werkzame stof(fen) een insecticide werking hebben.

Webinar

ECHA organiseert een webinar over dit richtsnoer. Hierin zal aandacht zijn voor de beoordelingsmethodiek, nieuwe informatievereisten, de blootstellingsschatting en aspecten waarin de risicobeoordeling van bijen verschilt van de algemene milieurisicobeoordeling.

Het webinar begint op 5 maart 2024 om 10 uur Nederlandse tijd (11 uur in Helsinki).  Tot 29 februari kunnen vragen worden ingestuurd. ECHA-experts beantwoorden vragen na het webinar.