Goedkeuring en Toelating Biociden

Op 7 december is een concept richtsnoer gepubliceerd voor de beoordeling van wetenschappelijke informatie bij het toetsen aan de criteria voor het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen. ECHA heeft een publieke consultatie uitgeschreven, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het concept.

Zie ook het nieuwsbericht over het vaststellen van de wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van stoffen in biociden.

De Europese agentschappen voor voedselveiligheid (EFSA) en chemicaliën (ECHA) stellen het richtsnoer samen op. Het document zal bij de beoordeling van biociden en gewasbeschermingsmiddelen van toepassing zijn. De deadline voor de publieke consultatie is 31 januari 2018. De eindversie van het richtsnoer moet in mei 2018 gereed zijn.

Het ECHA/EFSA richtsnoer maakt voor een groot deel gebruik van werk van de OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Engels: OECD). De OESO heeft al sinds jaren een programma op het thema 'hormoonverstoring'. Naast de ontwikkeling en wereldwijde harmonisatie van testrichtlijnen publiceert de OESO ook breder toepasbare richtsnoeren (Engels: guidance documents).

De OESO heeft in 2012 een richtsnoer gepubliceerd over het beoordelen van wetenschappelijke informatie die gebruikt kan worden bij het vaststellen van hormoonontregelende eigenschappen van chemische stoffen. Deze versie ondergaat momenteel een revisie die naar verwachting in april 2018 gereed zal zijn. De conceptversie daarvan is hier te vinden.
 

Lees meer:

EFSA: Nieuwsbericht over publieke consultatie

OESO: hormoonverstorende stoffen