Aanvragers van producttoelatingen moeten nu nog de SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)-editor gebruiken om een samenvatting van de productkenmerken (SCP) op te stellen. Vanaf 10 februari kan dit alleen nog maar met de IUCLID-tool die ECHA lanceert op deze datum. De SPC-editor is dan niet meer in gebruik.

De samenvatting van de productkenmerken (SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)) is een vast onderdeel van een toelatingsbesluit voor aanvragen onder de Biocidenverordening (EU Europese unie (Europese unie)) 528/2012. De overgang van de SPC-editor naar IUCLID moet onder andere het uitwisselen van SPC's met autoriteiten eenvoudiger maken dankzij de integratie van de IUCLID-Cloud met het Biocidenregister R4BP.

Betere harmonisatie van chemische data

ECHA ontwikkelde de IUCLID-tool in samenwerking met de OECD. IUCLID moet zorgen voor een betere harmonisatie van chemische data. Hierdoor kan de data in de toekomst beter worden vergeleken.

Webinar

Op 15 februari 2024 organiseert ECHA een webinar (11:00 uur Helsinki tijd; GMT +2) voor aanvragers van producttoelatingen onder de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation). Tijdens het webinar leren aanvragers SPC's op te stellen met IUCLID.

Meer informatie?