Aanvragers moeten vanaf mei 2023 gebruik maken van IUCLID om een samenvatting van de productkenmerken (SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)) op te stellen. De SPC-editor is dan niet meer in gebruik.  

De samenvatting van de productkenmerken (SPC)  is een vast onderdeel van een toelatingsbesluit voor aanvragen onder de Biocideverordening (EU Europese unie (Europese unie)) 528/2012. Een aanvrager moet nu nog de SPC-editor gebruiken om een SPC op te stellen. Vanaf mei 2023 is hiervoor IUCLID nodig. Dit moet onder andere het uitwisselen van SPC's met autoriteiten eenvoudiger maken dankzij de integratie van de IUCLID Cloud met R4BP. 

Meer informatie?  

Kijk op de ECHA-pagina over SPC editor