Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de vrijstelling van het middel Biobor JF opnieuw verlengd. Het besluit is op 18 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. 

Biobor JF is tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt voor de preventieve en curatieve antimicrobiële behandeling van brandstoftanks en brandstofsystemen van luchtvaartuigen. Er zijn geen alternatieve middelen voor dit doel op de markt.  

De aanvrager heeft een aanvraag ingediend om het middel op de reguliere manier toegelaten te krijgen. Omdat het een nieuwe werkzame stof bevat is hier meer tijd voor nodig. 

De vrijstelling geldt van 23 oktober 2022 tot en met 2 maart 2023. Voor Biobor JF zijn al eerder tijdelijke vrijstellingen afgegeven. Zie daarvoor onder andere dit eerdere nieuwsbericht: Verlenging vrijstelling Biobor JF.