Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de vrijstelling van het middel Biobor JF verlengd. De Europese Commissie heeft op 4 mei 2021 het besluit gepubliceerd.

Biobor JF is tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt voor de preventieve en curatieve antimicrobiële behandeling van brandstoftanks en brandstofsystemen van luchtvaartuigen. Er zijn geen alternatieve middelen voor dit doel op de markt. De aanvrager bereidt een aanvraag voor om het middel op de reguliere manier toegelaten te krijgen.

Voor Biobor JF zijn al eerder tijdelijke vrijstellingen afgegeven. Zie daarvoor onder andere dit eerdere nieuwsbericht: Opnieuw vrijstelling voor conservering vliegtuigen.