Documenten die zijn afgerond op CA-meetings zijn vaak lastig terug te vinden op CIRCABC. Aan de filenaam van deze documenten is meestal niet te zien wat het onderwerp is. De CA-meeting publiceerde onlangs een index waarmee de documenten makkelijk op onderwerp terug te vinden zijn. 

De vergadering van de Europese bevoegde autoriteiten voor biociden, ook wel CA-meeting, publiceert regelmatig documenten die belangrijk zijn voor het Europese biocidenwerkveld. Deze documenten staan op CIRCABC in de sectie Documents finalised at CA meetings.  

Het is lastig om deze documenten terug te vinden. Aan de filenaam van deze documenten is meestal niet te zien wat het onderwerp is. De nieuwe index maakt het eenvoudiger om documenten terug te vinden. Zo kan bijvoorbeeld op trefwoorden worden gezocht. Zie: CA-Dec22-Doc.7.4. Index finalised CA docs.docx

Meer informatie? 

Bekijk het Stappenplan voor het benaderen van documenten van de CA-meeting op CIRCABC.