Stappenplan

De Europese Commissie deelt gegevens via het softwareplatform CIRCABC. CIRCABC heeft een openbaar gedeelte, waarop het biocides team van DG SANTE de stukken van de CA-meetings publiceert. Het is niet altijd mogelijk stabiele links naar stukken in CIRCABC te maken. We geven een stappenplan waarmee u deze informatie zelf kunt vinden. Maak vervolgens een bookmark in uw eigen browser om de pagina's makkelijk te benaderen.

1. Ga naar deze pagina: https://circabc.europa.eu/ui/welcome.

2. Klik op Continue as visitor.

Stappenplan_figuur 1


3. Klik dan op European Commission

Stappenplan figuur 2

4. Klik op de categorie Health and Food Safety:

Stappenplan figuur 3

5. Daarna verschijnt een List of Interest Groups, kies hier voor de knop Biocides – Regulation 528/2012 – Public:

Stappenplan figuur 4