Stappenplan vanaf 31 mei 2022

De Europese Commissie deelt gegevens via het softwareplatform CIRCABC. CIRCABC heeft een openbaar gedeelte, waarop het biocides team van DG SANTE de stukken van de CA-meetings publiceert. Het is niet altijd mogelijk stabiele links naar stukken in CIRCABC te maken. We geven een stappenplan waarmee u deze informatie zelf kunt vinden. Maak vervolgens een bookmark in uw eigen browser om de pagina's makkelijk te benaderen.

1. Ga naar deze pagina: https://circabc.europa.eu/ui/welcome.

2. Klik op Continue as visitor.

Stappenplan_figuur 1


3. Klik dan op European Commission

Stappenplan figuur 2

4. Klik op de categorie Health and Food Safety:​​​​​​​

Stappenplan figuur 3

5. Daarna verschijnt een List of Interest Groups, kies hier voor de knop Biocides – Regulation 528/2012 – Public:

Stappenplan figuur 4