Op 25 maart 2024 organiseerde ECHA een workshop voor stakeholders uit de biocidebranche. In de workshop konden stakeholders reageren op de resultaten van een Europees handhavingsproject (BPRS-BEF-2). ECHA maakte de presentatie en belangrijkste conclusies van de workshop nu openbaar.

Het project BPRS-BEF-2 toetste of biociden op de Europese markt voldoen aan de regels uit de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation).  1 op de 3 biociden voldoet niet aan de regelgeving. Aan het project werkten 29 lidstaten mee. In totaal zijn ruim 3.500 biociden onderzocht.

Uitkomsten project BPRS-BEF-2 vragen om actie

Aan de workshop namen 32 vertegenwoordigers van zes erkende stakeholderorganisaties deel. Uit de samenvatting van de workshop blijkt dat de stakeholders vinden dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de Europese biocidemarkt. Het hoge aantal producten dat niet aan de regelgeving voldoet, vraagt om actie.

Complexe biocideregelgeving maakt voldoen aan regelgeving mogelijk lastig

De stakeholders geven aan dat de biocideregelgeving complex is. Dit maakt het mogelijk lastig voor midden- en kleine bedrijven om aan de regelgeving te voldoen. Verdere harmonisering tussen de lidstaten van onder andere de regels voor etikettering en reclame-uitingen kunnen helpen om dit te verbeteren.

Handhaving belangrijk

Tot slot geven de stakeholders aan dat handhaving belangrijk is om bedrijven aan te pakken die bewust de regels omzeilen. Ook zien ze het belang van chemische analyses van biociden in het kader van handhaving. Dit kan bijdragen aan een veiligere markt.

Meer lezen?

Bekijk de presentatie en conclusies van de workshop op de website van ECHA.

Lees meer in het artikel wat eerder is geschreven over de uitkomsten van het project BPRS-BEF-2: Eén op de drie biociden voldoet niet aan de regels | Biociden.