ECHA meldt dat meer dan één op de drie (37%) biociden niet aan de regelgeving voldoet. Dat blijkt uit informatie van handhavende instanties in 29 EU Europese unie (Europese unie)-landen. In biociden zijn ongeveer 60 werkzame stoffen gevonden, die niet zijn toegestaan in de EU. De conclusies zijn gebaseerd op onderzoek van ongeveer 3.500 biociden.

Grote en kleine tekortkomingen

In 18% van de biociden werden grote tekortkomingen geconstateerd. Dit zijn tekortkomingen die veilig gebruik in de weg staan. Voorbeelden zijn het ontbreken van een toelating of de aanwezigheid van werkzame stoffen die niet voor de betreffende producten zijn toegestaan. Deze producten zijn van de markt gehaald. De overige 19% had kleine gebreken, zoals het ontbreken van de contactgegevens van de producent.

Focus op desinfectiemiddelen

De focus van de handhavende instanties lag op desinfectiemiddelen voor consumenten. Reden hiervoor is de grote hoeveelheid nieuwe aanbieders die tijdens de coronapandemie op de markt zijn gekomen.

Geharmoniseerde handhaving van biociden

De gerapporteerde resultaten zijn onderdeel van een geharmoniseerd Europees handhavingsproject uit 2022, om te toetsen of verschillende typen biociden voldoen aan de Europese Biocidenverordening (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Als dat nodig was, zijn ook chemische analyses van biociden uitgevoerd.