Er is een toename van het aantal besmettingen met Afrikaanse Varkenspest in Europa. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) actualiseerde daarom de lijst met toegestane middelen voor desinfectie van stallen en/of transportmiddelen. Deze lijst staat op de website van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Wat is Afrikaanse Varkenspest?

De Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. Om de verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen, is een goede reiniging en desinfectie van stallen en transportmiddelen belangrijk.

Toegestane desinfectiemiddelen

Een overzicht van alle toegestane desinfectiemiddelen staat in de toelatingendatabank van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).    

Om het zoeken makkelijker te maken, heeft het Ctgb een lijst gemaakt met de middelen die zijn toegestaan voor de desinfectie van stallen en/of transportmiddelen. Deze lijst staat op de website van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Wijzigingen ten opzichte van vorige lijst

Deze lijst is op 13 februari 2024 geactualiseerd. Sinds de vorige lijst, van 13 april 2023, zijn er nieuwe Unietoelatingen bijgekomen. Ook zijn er twee nieuwe desinfectiemiddelen die een claim hebben tegen virussen in mest. Wijzigingen in toelatingen na 13 februari 2024 zijn niet meegenomen. De gebruiker moet vóór gebruik zelf controleren of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.