De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt een lijst bij met alle door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toegelaten ontsmettingsmiddelen tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). Deze lijst maakt het zoeken naar ontsmettingsmiddelen makkelijker. De lijst is onlangs geactualiseerd. 

In de toelatingendatabank van het Ctgb zijn ontsmettingsmiddelen (desinfectiemiddelen) opgenomen die gebruikt mogen worden voor de ontsmetting van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten. Het goed reinigen en ontsmetten (R&O) met de juiste middelen is belangrijk om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland te voorkomen. Bij terugkeer uit risicolanden voor AVP moet het transportmiddel na de reiniging worden ontsmet met een middel uit deze lijst. 

Over de Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP 

De Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP is opgesteld op basis van de gegevens in de Ctgb-toelatingendatabank en de ECHA-database op 13 april 2023. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn niet meegenomen. De gebruiker moet (vóór gebruik) zelf controleren of het middel is toegelaten voor het betreffende doel. 

Meer lezen?  

Zie ook het nieuwsbericht van NVWA: Update lijst toegelaten middelen R&O AVP.