Vlag van de EU

De taakverdeling voor de beoordeling van werkzame stoffen die in biociden gebruikt mogen worden is aangepast. Dit is een gevolg van het voorziene vertrek van het VK uit de Europese Unie.

Hoewel het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU Europese unie (Europese unie) is uitgesteld, is het werkprogramma, Verordening (EU) Nr. 1062/2014, al aangepast. Deze veranderingen zijn geïmplementeerd met Verordening (EU) 2019/227, die op 30 maart 2019 van kracht is geworden. Het werkprogramma legt onder andere vast welke lidstaat verantwoordelijk is voor de beoordeling van welke werkzame stoffen. De Europese Commissie heeft de zaken die aan het VK waren toebedeeld, nu toegekend aan de bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Het biocidenregister R4BP is nu ook aangepast op deze wijzigingen.

Eerder KNB nieuwsbericht over de Brexit: Brexit en artikel 95- verplichtingen.