Vlag van de EU

Per 29 maart 2019 23:00 uur (GMT) vervalt de grond voor het op de markt brengen van een biocide product in de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -27 lidstaten als op dat moment de leverancier van de werkzame stof of van het product niet is opgenomen in de Artikel 95-lijst. Tijdige wijziging van de registratie in de Artikel 95-lijst, dan wel wijziging van de leverancier naar één die wel gevestigd is in de EU-27, EEA of Zwitserland is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Wijziging van de Artikel 95-lijst loopt via ECHA. Wijzigingen van de leverancier van een toegelaten biocide moeten met een wijziging in de toelating bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden aangevraagd.