Vlag van de EU

Per 29 maart 2019 23:00 uur (GMT) vervalt de grond voor het op de markt brengen van een biocide product in de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -27 lidstaten als op dat moment de leverancier van de werkzame stof of van het product niet is opgenomen in de Artikel 95-lijst. Tijdige wijziging van de registratie in de Artikel 95-lijst, dan wel wijziging van de leverancier naar één die wel gevestigd is in de EU-27, EEA of Zwitserland is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Wijziging van de Artikel 95-lijst loopt via ECHA. Wijzigingen van de leverancier van een toegelaten biocide moeten met een wijziging in de toelating bij het Ctgb worden aangevraagd.