Op 6 oktober 2023 is een update van de Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gepubliceerd. Hierbij zijn de meetgegevens van 2022 toegevoegd. Aanvragers moeten deze gegevens vanaf 1 januari 2024 gebruiken in de risicobeoordeling.

De Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater laat zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater. De gegevens zijn gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De gegevens uit de Atlas bestrijdingsmiddelen moeten worden meegenomen in de beoordeling van milieurisico’s van een biocide. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) verplicht aanvragers vanaf 1 januari 2024 om de gegevens van 2022 mee te nemen.