Uiterwaarden

De Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd met meetgegevens uit 2021. Dit liet het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) kort geleden weten in een nieuwsbericht. Het Ctgb vraagt aanvragers deze gegevens vanaf 1 januari 2023 te gebruiken. 

Aanpassingen Bestrijdingsmiddelenatlas 

De nieuwe versie van de Bestrijdingsmiddelenatlas maakt onderscheid tussen de toelatingsnorm voor gewasbeschermingsmiddelen en de toelatingsnorm voor biociden. De belangrijkste reden hiervoor is dat sommige werkzame stoffen in beiden een toepassing hebben.  

Webinar 

Op 26 oktober was er een webinar gericht op de gewasbeschermingsmiddelen- en biocidebranche (binnen en buiten de overheid). Het webinar is ook interessant voor betrokkenen bij de monitoring van dit type stoffen. Voortaan zal elk jaar een webinar worden gegeven na het verschijnen van de nieuwe versie van de Bestrijdingsmiddelenatlas. Voor meer info over de aanpassingen van de Bestrijdingsmiddelenatlas en het webinar zie het nieuwsbericht van de Bestrijdingsmiddelenatlas. 

Gegevens in Bestrijdingsmiddelenatlas 

In de Bestrijdingsmiddelenatlas staat welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater. Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen van waterbeheerders. De atlas geeft informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.