Regelmatig wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Aanpassingen worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress). Dit jaar is de 18de ATP, Verordening (EU) 2022/692 gepubliceerd. 

Met de 18e ATP, Verordening (EU) 2022/692 is van 17 stoffen de classificatie aangepast, 39 stoffen zijn opgenomen en 1 stof is verwijderd. Van deze stoffen zijn er 6 werkzame stoffen van biociden.  

Producenten van biociden moeten er zelf op letten of deze wijzigingen consequenties hebben. Ze kunnen dan een wijzigingsaanvraag indienen. Meer informatie staat op de website van het Ctgb

Het kan zijn dat door deze Verordening het etiket op hun product moet veranderen. Ook kunnen de wijzigingen consequenties hebben voor de toelating. 

Bestaande toelatingen hoeven niet onmiddellijk aan de nieuwe classificaties te voldoen. Dit stelt leveranciers in staat de etikettering en verpakking van de middelen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 23 november 2023. 

In 2021 zijn de 16e en de 17e ATP gepubliceerd, zie het eerdere KNB nieuwsbericht hierover.