Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) verlengde de vrijstelling van het middel Biobor JF opnieuw. Dit middel wordt gebruikt tegen bacteriegroei in het brandstofsysteem van vliegtuigen.

Biobor JF is tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt voor de preventieve en curatieve antimicrobiële behandeling van brandstoftanks en brandstofsystemen van luchtvaartuigen. Er zijn geen alternatieve middelen voor dit doel op de markt.

Verlenging vrijstelling Biobor JF

De Staatscourant publiceerde het besluit op 17 juli 2023. Voor Biobor JF zijn al eerder tijdelijke vrijstellingen afgegeven (voor een maximale periode van 180 dagen). Met toestemming van de Europese Commissie wordt de vrijstelling nu verlengd voor een periode van 550 dagen.

Meer tijd nodig om middel regulier toegelaten te krijgen

De aanvrager heeft een aanvraag ingediend om het middel op de reguliere manier toegelaten te krijgen. Omdat het een nieuwe werkzame stof bevat, is hier meer tijd voor nodig.

Wanneer geldt de vrijstelling?

De vrijstelling geldt (met terugwerkend kracht) van 3 maart 2023 tot 3 september 2024.