De Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) meldt jaarlijks bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) welke werkzame stoffen van biociden in oppervlaktewater zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm. Het Ctgb gebruikt deze gegevens voor de toelatingsbeoordeling van biociden.

Wijziging Vewin-lijst van biociden in oppervlaktewater

Naar aanleiding van een nadere blik op de meetdata is de eerder gepubliceerde Vewin-lijst van dit jaar aangepast. De geactualiseerde Vewin-lijst is te vinden op de website van Vewin. Daarnaast is er een nieuwe werkinstructie opgesteld voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties. De instructie is aangepast vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater.