De Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) meldt jaarlijks bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) welke werkzame stoffen van biociden in oppervlaktewater zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm. Het Ctgb gebruikt deze gegevens voor de toelatingsbeoordeling van biociden.

Wijziging Vewin-lijst van biociden in oppervlaktewater

Naar aanleiding van een nadere blik op de meetdata is de eerder gepubliceerde Vewin-lijst van dit jaar aangepast. De geactualiseerde Vewin-lijst is te vinden op de website van Vewin. Daarnaast is er een nieuwe werkinstructie opgesteld voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties. De instructie is aangepast vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater.