Vlag van de EU

Op 6 november 2018 is het werkprogramma van de EU Europese unie (Europese unie) geactualiseerd. In het werkprogramma zijn alle werkzame stof/ productsoort combinaties opgenomen waarvan de beoordeling nog niet is afgerond.

Alle werkzame stof/ productsoort combinaties waarover een besluit tot goedkeuring of niet goedkeuring is genomen zijn verwijderd uit dit overzicht. Verder is een aantal wijzigingen doorgevoerd door de herdefinitie van een aantal in situ gegenereerde werkzame stoffen. Tot slot zijn een aantal werkzame stoffen voor productsoort PT 19 toegevoegd.

Op 28 november 2018 is deze lijst opnieuw gewijzigd naar aanleiding van de Brexit. Deze wijziging van 28 november 2018 treedt in werking op 30 maart 2019.