De BPR-coördinatiegroep houdt zich  bezig met het oplossen van onenigheden over wederzijdse erkenning van biocide-toelatingen en vereenvoudigde toelatingen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van bevoegde biocide-autoriteiten van de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten en de Europese Commissie.   

Op de website van ECHA is meer te lezen over de samenstelling van de BPR-coördinatiegroep, de geplande vergaderingen in 2022, mogelijke deelname aan vergaderingen en verantwoordelijkheden van de groep.