Als een bedrijf een unietoelating wil aanvragen, moet het bedrijf een lidstaat vinden die de aanvraag wil beoordelen. Om bedrijven te helpen, publiceerde ECHA informatie over 24 lidstaten die unietoelatingen beoordelen.

Op de website van ECHA vinden bedrijven per lidstaat informatie over bijvoorbeeld:

  • de contactpersoon
  • de nationale procedures
  • informatie over hoe en wanneer ze de unietoelating bij de desbetreffende lidstaat moeten indienen.

Zo wil ECHA bedrijven helpen een lidstaat te selecteren om hun aanvraag voor een unietoelating te beoordelen.

Meer informatie?

Bekijk de pagina Evaluating Competent Authorities (ECHA).