Op 22 juli 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de desinfectie van vliegtuigen vanwege de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Deze tijdelijke vrijstelling geldt voor het op de markt brengen en het gebruik van niet-toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddelen. 

Op dit moment heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) nog geen desinfectiemiddelen voor het bestrijden van virussen toegelaten, die ook door vliegtuigfabrikanten gebruikt kunnen worden. Om desinfectie toch mogelijk te maken, wordt daarom voor de vijfde keer een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van enkele (nog) niet-toegelaten desinfectiemiddelen. De beperkingen en voorschriften die voor deze vrijstellingen gelden, zijn te vinden in de bijlage van het besluit. 

De vrijstelling wordt verleend van 8 augustus 2022 tot en met 3 februari 2023.