De Europese Commissie heeft de volgende besluiten gepubliceerd waarmee de termijn voor het verstrijken van goedkeuring van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en) wordt verlengd:

 • Op 29 februari 2024 Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/743, tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van brodifacoum, bromadiolon, chloorfacinon, cumatetralyl, difenacum, difethialon en flocumafen voor gebruik in biociden in productsoort 14. De termijn wordt verlengd tot en met 31 december 2026. 
  Het besluit treedt op 20 maart 2024 in werking.
 • Op 1 maart 2024 Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/731, tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden in productsoort 18. De termijn wordt verlengd tot en met 31 december 2026.
  Het besluit treedt op 21 maart 2024 in werking.
 • Op 1 maart 2024 Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/732, tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van aluminiumfosfide voor gebruik in biociden in de productsoorten 14 en 18. De termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2026.
  Het besluit treedt op 21 maart 2024 in werking.
 • Op 1 maart 2024 Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/733, tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van cholecalciferol voor gebruik in biociden in productsoort 14. De termijn wordt verlengd tot en met 31 december 2025.
  Het besluit treedt op 21 maart 2024 in werking.
 • Op 4 maart 2024 Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/787, tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van magnesiumfosfide voor gebruik in biociden in productsoort 18. De termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2026.
  Het besluit treedt op 24 maart 2024 in werking.

Meer informatie: