Desinfecteermiddel

Voor dossiers ingediend vanaf 30 mei 2016 beoordeelt het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de werkzaamheid van desinfectiemiddelen binnen producttype 1 tot 4 volgens het richtsnoer van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop virusclaims worden verwoord op de etiketten van desinfectiemiddelen.

Onder het oude Nederlandse toetsingskader werden voor desinfectiemiddelen voor handen en huid (producttype 1, menselijke hygiëne) alleen volledige virusclaims toegelaten. De volledige virusclaim op deze middelen wordt verwoord op het wettelijk gebruiksvoorschrift als ‘middel ter bestrijding van bacteriën, gisten, … en virussen’. In de praktijk gaan we ervan uit dat deze middelen actief zijn tegen alle bekende virussen.

Gradaties van werkzaamheid

Onder het nieuwe toetsingskader worden voor producttype 1-middelen drie gradaties van werkzaamheid onderscheiden:

  • volledige virusclaim (‘full virucidal activity’)
  • beperkte virusclaim (‘limited spectrum virucidal activity’)
  • werking tegen omkapselde virussen (‘activity against enveloped viruses’)

De nieuwe regels gelden zowel voor middelaanvragen onder de biocidenverordening als voor aanvragen onder het Nederlandse overgangsrecht.

Lees meer

Ctgb: Verandering van virusclaims voor desinfectiemiddelen**