Vanaf 1 januari 2020 wordt het verplicht om op het etiket van sommige biociden een zogenaamde UFI code op te nemen. De verplichting gaat gelden voor mengsels die volgens de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening als gevaarlijk zijn ingedeeld. De code helpt hulpverleners om snel te handelen bij vergiftiging. De UFI code staat los van het toelatingsnummer voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De UFI is één van de informatievereisten volgens het nieuwe systeem waarmee producten genotificeerd moeten worden bij vergiftigingencentra. Zie het KNB nieuwsbericht van 12 juni of de informatie op chemischestoffengoedgeregeld 

De UFI-verplichting op het etiket is van toepassing op producten (mengsels) die volgens de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening als gevaarlijk (hazardous) zijn ingedeeld vanwege hun gevolgen voor de gezondheid en/of hun fysische effecten. Deze UFI-verplichting op het etiket geldt dus ook voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen die aan deze indeling voldoen. 

Bij vergiftiging geven hulpverleners de UFI direct door aan het vergiftigingencentrum. Hierdoor kan het vergiftigingencentrum snel de relevante informatie opzoeken, waarmee de hulpverleners zonder onnodige vertraging de vereiste zorg kunnen bieden. 

UFI staat voor unieke formule-identificatie. Het is een unieke code van 16 tekens. De UFI moet goed zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar op het etiket worden aangebracht met in hoofdletters de afkorting UFI ervoor.  

U maakt de UFI zelf aan met behulp van de EHA-webapplicatie UFI Generator, na invoer van btw-nummer en formuleringsnummer. Het is van essentieel belang dat hetzelfde formuleringsnummer niet opnieuw wordt gebruikt voor biociden met een verschillende samenstelling.  

Deadlines

Voor biociden mensgels die op de huidige wijze zijn aangemeld is tot 1 januari 2025 geen UFI op het etiket verplicht. Dit verandert als relevante wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals aanpassingen in formulering, nieuwe toxicologische informatie of een andere productnaam. Vanaf dat moment dient u een nieuwe notificatie via de PCN portal van ECHA te doen.  

Wilt u uw product met UFI-code in de handel brengen voor de specifieke deadlines? Dan wordt het sterk aangeraden dat u uw product via het PCN portal aanmeldt. Dit is belangrijk om te zorgen dat de UFI-code ook daadwerkelijk gekoppeld is aan een samenstelling in de database.  

Deadlines:

  • 1 januari 2020 voor consumentenproducten,
  • 1 januari 2021 voor producten voor beroepsmatig gebruik,
  • 1 januari 2024 voor producten voor industrieel gebruik). 

Meer informatie vindt u in de Folder over UFI van ECHA op de Ctgb website en op ECHAs website over vergiftigingencentra.

Heeft u nog vragen over de UFI? Kijk dan op de website van de REACH en CLP Helpdesk.