Per 1 maart 2024 heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de Evaluation Manual biociden geactualiseerd. Dit is een technische handleiding die het Ctgb gebruikt bij de beoordeling van toelatingsaanvragen. De handleiding geeft informaie over beoordelingsnormen, het beoordelingskader en de rekenmodellen.
 

In versie 3.8 van het ‘Europees toetsingskader’ (European evaluation framework v3.8) zijn specifieke afspraken over aerosolen opgenomen, en is de waarschuwingszin voor bijen aangepast.

In versie 3.4 van de Aanvragen onder het nationale overgangsrecht (transitional legislation v3.4) zijn specifieke afspraken over aerosolen opgenomen.

De Evaluation Manual bestaat uit 4 onderdelen: 

  • Een algemene introductie. 
  • Europees toetsingskader. 
  • Nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen. 
  • Aanvragen onder het nationale overgangsrecht.