Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft in november 2020 besluiten gepubliceerd over het (niet) goedkeuren van een aantal werkzame stoffen voor gebruik in biociden.

De volgende werkzame stoffen zijn goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten:

Toelichting goedkeuring formaldehyde

Omdat het beoordelingsrapport van formaldehyde voor 1 september 2013 was afgerond werd de werkzame stof volgens de biocidenrichtlijn (98/8/EG) beoordeeld. Formaldehyde is geclassificeerd als kankerverwekkend, categorie 1B. De goedkeuring van formaldehyde geldt daarom voor een periode van 3 jaar: van 1 februari 2022 tot 31 januari 2025. De Europese Commissie heeft bij de goedkeuring voorwaarden verbonden aan het gebruik van biociden met formaldehyde als werkzame stof.

De volgende werkzame stof is niet goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten.

Meer informatie: