Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft in juli 2020 besluiten gepubliceerd over het (niet) goedkeuren van een aantal werkzame stoffen voor gebruik in biociden. Voor een aantal werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring verlengd. 

De volgende werkzame stof is goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten:

 • icaridine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 19.

De volgende werkzame stoffen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten. Alle besluiten zijn in één Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1036 opgenomen. 

 • mierenzuur in productsoorten 11 en 12 .
 • permierenzuur, verkregen uit mierenzuur en waterstofperoxide in productsoorten 3, 5 en 6 .
 • perazijnzuur, verkregen uit 1,3-diacetyloxypropaan-2-ylacetaat en waterstofperoxide in productsoort 4.
 • perazijnzuur, verkregen uit tetraäcetylethyleendiamine (TAED) en natriumperboraatmonohydraat in productsoort 3.
 • perazijnzuur, verkregen door perhydrolyse van N-acetylcaprolactam door waterstofperoxide in alkalisch milieu in productsoort 2.
 • symcloseen in productsoort 12.
 • natrium-2-bifenylaat in productsoort 4, 6, 7, 9, 10 en 13.
 • tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion (dazomet) in productsoort 6 en 12.
 • natriumdichloorisocyanuraatdihydraat in productsoort 12.
 • trocloseen-natrium in productsoort 12.
 • uit (ethyleendioxy)dimethanol vrijkomende formaldehyde (reactieproducten van ethyleenglycol en paraformaldehyde (met EGForm)) in productsoort 2.
 • tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d] imidazool-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) in productsoort 2.
 • actief broom, verkregen uit ozon en bromide van natuurlijk water en natriumbromide in productsoort 2.
 • uit natriumpercarbonaat vrijgekomen waterstofperoxide in productsoort 5.
 • pyrethrinen en pyrethroïden in productsoort 18 en 19.
 • chloordioxide, door middel van elektrolyse verkregen uit natriumchloride in productsoort 2, 3, 4, 5, 11 en 12.
 • chloordioxide, verkregen uit natriumchloriet en natriumpersulfaat in productsoort 12.
 • 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichloorfenyl)ethyl]-1H-imidazool (imazalil) in productsoort 3.
 • actief chloor, door middel van elektrolyse verkregen uit natriumchloride in productsoort 12.
 • actief chloor, door elektrolyse verkregen uit magnesiumchloride-hexahydraat in productsoort 2.
 • actief chloor, door elektrolyse verkregen uit kaliumchloride in productsoort 2 en 4.
 • actief chloor, verkregen uit natriumchloride en pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (KPMS) en sulfaminezuur  in productsoort 2 en 3.
 • actief chloor, door elektrolyse verkregen uit zoutzuur in productsoort 2, 4 en 5.
 • Chrysanthemum cinerariaefolium, extract in productsoort 18.
 • zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat in productsoort 1.
 • zilverzeoliet in productsoort 5.
 • polyhexamethyleenbiguanidehydrochloride met een gemiddelde getalgemiddelde molecuulmassa (Mn) van 1415 en een gemiddelde polydispersiteitsindex (PDI) van 4,7 (PHMB (1415;4.7)) in productsoort 3, 9 en 11.

Deze werkzame stoffen waren opgenomen in het werkprogramma maar werden niet meer ondersteund door een deelnemer. Na openbare uitnodiging om de rol van deelnemer over te nemen zijn geen kennisgevingen ingediend. Zie uitleg bij ECHA's aanstaande deadlines voor meer informatie.

Voor de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring verlengd:

•    acroleïne voor gebruik in biociden van productsoort 12 – verlengd tot en met 28 februari 2023,
•    creosoot voor gebruik in biociden van productsoort 8 – verlengd tot en met 31 oktober 2021.

Meer informatie:
Een overzicht van de productsoorten vindt u op deze pagina.
Het Europese traject van stofgoedkeuring: bekijk deze infographic.
ECHA: raadpleeg de database op de website van ECHA over goedkeuring of niet-goedkeuring van andere werkzame stoffen.