Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft in november 2019 enkele werkzame stoffen niet goedgekeurd voor gebruik in biociden. Voor een aantal werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring verlengd.

De volgende werkzame stoffen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten:

  • zilverkoperzeoliet als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 7,
  • zilvernatriumwaterstofzirkoniumfosfaat als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 7,
  • zilverzeoliet als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 7,
  • carbendazim als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoort 9.

Voor de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring verlengd:

  • IPBC voor gebruik in biociden van productsoort 8 – verlengd tot en met 31 december 2022
  • K-HDO voor gebruik in biociden van productsoort 8 – verlengd tot en met 31 december 2022
  • tebuconazool voor gebruik in biociden van productsoort 8 – verlengd tot en met 30 september 2022.

Meer informatie:
Een overzicht van de productsoorten vindt u op de pagina productsoorten van Biociden.nl.
Het Europese traject van stofgoedkeuring: bekijk deze infographic.
ECHA: raadpleeg de database op de website van ECHA over goedkeuring of niet-goedkeuring van andere werkzame stoffen.