Bij de toelating van biociden moet de toepassingsfrequentie (zowel wanneer als hoe vaak) van een product concreet worden aangegeven. ‘Gebruik indien nodig’ is bijvoorbeeld niet specifiek genoeg en dus niet meer toegestaan.
 

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) besteedt in de nieuwsbrief van februari (2023) aandacht aan recent gemaakte afspraken in de Coordination Group. Daar is afgesproken dat de toepassingsfrequentie concreet moet worden aangegeven in de gebruiksomschrijving. Termen als ‘gebruik indien nodig’ worden niet meer geaccepteerd. In het CG-document is deze afspraak toegelicht met een aantal voorbeelden.

Het noemen van een concrete toepassingsfrequentie helpt de gebruiker het biocide juist en veilig te gebruiken. Daarnaast is het maximale of typische aantal toepassingen per dag ook belangrijke informatie  voor de risicobeoordeling.