Vlag van de EU

Door gebruik van desinfectiemiddelen met chloor komen er chloraatresten voor in voedsel en drinkwater. Voor verschillende voedselproducten zijn door de Europese Commissie nu tijdelijke maximum limieten gesteld voor chloraat.

Gewasbeschermingsmiddelen met chloraat zijn niet meer toegestaan. Toch worden er nog resten van chloraat gevonden in voedsel. Dit komt omdat chloraat als bijproduct ontstaat bij het gebruik van desinfectiemiddelen met chloor in de voedsel- en drinkwaterindustrie. Desinfectie is nodig om besmetting met micro-organismen te voorkomen. Om tegelijkertijd te voorkomen dat er te veel chloraat in voedselproducten terechtkomt, volgen lidstaten sinds 2017 een plan met maatregelen. Eén van die maatregelen was het stellen van tijdelijke maximum limieten voor de hoeveelheid chloraat in voedsel.  Deze limieten zijn gesteld volgens het ALARA principe (as low as reasonably achievable). Dit principe stelt dat de voedselindustrie in het productieproces het gebruik van chloor zoveel mogelijk moet beperken door onder andere een goede hygiëne. De limieten worden over uiterlijk vijf jaar geëvalueerd.