Op 23 december 2020 zijn in de Staatscourant wijzigingen van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) gepubliceerd. Twee wijzigingen hebben specifiek betrekking op biociden. De wijzigingen gaan over gasvormige of gasvormende biociden en over boetes voor vrijgestelde biociden en gaan in op 1 april 2021.

Strengere regels voor gasvormige of gasvormende biociden in besloten ruimten

Door een aanpassing in artikel 8.8 van de Rgb vervalt de versoepeling voor gasvormige of gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden in besloten ruimten. Dit betekent dat de strengere regels uit artikel 30 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) nu gelden voor alle gasvormige of gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden in besloten ruimten. Dit is gedaan om de gezondheid van mensen in deze ruimten beter te kunnen beschermen. Artikel 31 van de Bgb blijft wel alleen gelden voor de beperkte groep van gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen of biociden zoals genoemd in bijlage X van de Rgb. Artikel 31 van de Bgb gaat over gasvormige of gasvormende gewasbeschermingsmiddel of biociden buiten besloten ruimten.

Boete voor overtreden vrijstelling biocide

De tweede wijziging gaat over een aanpassing in de bestuurlijke boetes. Het betreft een boete voor het overtreden van een voorschrift of beperking van een vrijstelling van een biocide. Dit is toegevoegd in regel 66a in deel C van de tabel van Bijlage XIII van de Rgb. Een dergelijke boete ontbrak voor biociden. Voor gewasbeschermingsmiddelen was een vergelijkbare boete al wel opgenomen.