Bij de goedkeuring van werkzame stoffen in biociden op Europees niveau moet ook de werkzaamheid van die stof aangetoond worden. Om informatie over werkzaamheid goed te kunnen beoordelen, is een richtsnoer van ECHA beschikbaar. ECHA heeft dit richtsnoer recent herzien.

Het richtsnoer heet BPR Volume II - Efficacy Assessment and Evaluation, Parts B+C. Het hoofdstuk over de werkzaamheid van desinfectantia in productsoorten 1 tot en met 5 heeft ECHA herzien. Het gaat om de paragrafen: co-formulanten die potentiële werkzame stoffen zijn, claims ter bestrijding van virussen, desinfectie van wasgoed en ruimtes (bijvoorbeeld ziekenhuiskamers of hotelkamers) en desinfectie van verpakkingen voor aseptisch (vrij van ziektekiemen) afvullen.

Ook enkele appendices zijn aangepast aan recent ontwikkelde en gepubliceerde Europese standaarden. 

Het richtsnoer is eerder in december 2021 herzien: Richtsnoer werkzaamheidsbeoordeling herzien | Biociden.