Het probleem van azolenresistente schimmels kan níet worden opgelost vanuit het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Die conclusie trekt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Het Ctgb vraagt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) om dit probleem mee te nemen in al lopend, breder nationaal en internationaal onderzoek. 

Probleem azolenresistente schimmel 

Azolen zitten in bepaalde schimmelbestrijdingsmiddelen en ook in medicijnen die schimmel bestrijden. De schimmel Aspergillus fumigatus komt wereldwijd voor en kan longinfecties veroorzaken bij mensen met een sterk verzwakt immuunsysteem. De gezondheidszorg heeft te maken met azolenresistente Aspergillus fumigatus. Medicijnen op basis van azolen kunnen deze schimmel niet meer bestrijden.  

Oorzaak van de resistentie 

De resistentie kan onder andere ontstaan door contact met schimmelbestrijdingsmiddelen op basis van azolen. Deze middelen worden vooral in de bollenteelt gebruikt. Maar ook schimmelbestrijdingsmiddelen in biociden zoals houtverduurzamingsmiddelen zijn in beeld als mogelijke oorzaak van azolenresistentie. 

Vraagstuk breder dan de bollenteelt 

De azolenresistente schimmel Aspergillus fumigatus wordt in verschillende hotspots wereldwijd gevonden. Eerst was de verwachting dat eerdere aan de bollenteelt opgelegde maatregelen zouden bijdragen aan het beheersen van de verspreiding van azolenresistente schimmels in ons land. De resistente schimmel blijkt zo aangepast en wijdverspreid dat alleen maatregelen in de bollenteelt niet voldoende bijdragen aan het beheersen van de azolenresistentie. 

Internationale aanpak 

Het interdepartementale overleg van de ministeries van LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) coördineert nationaal onderzoek naar maatregelen voor die plekken waar de resistente schimmel zich vermeerdert. De  schimmelbestrijdende azolen worden gebruikt in medicijnen, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en cosmetica. Daarom zijn onder andere het Europees geneesmiddelenbureau EMA, het Europees agentschap voor chemische stoffen ECHA en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA betrokken bij internationaal onderzoek naar azolenresistentie. Internationaal moet de vraag aan de orde komen of men stoffen als deze azolen wil reserveren voor geneesmiddelen. En ook wat effectieve beheersmaatregelen zijn voor de azolenresistentie. 

Meer informatie?  

Bekijk het artikel van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden): probleem resistente schimmel vraagt internationale aanpak. In het artikel staan links naar het Ctgb-advies aan LNV en de brief van het ministerie van LNV aan de Tweede Kamer.