De Europese verordening Nr. 1062/2014 bevat alle bestaande werkzame stoffen die in biociden gebruikt worden en nog worden beoordeeld. Deze verordening wordt ook wel het werkprogramma genoemd. De Europese Commissie gaat nu de verordening aanpassen omdat het werkprogramma verlengd wordt. U kunt tot en met 21 december commentaar indienen.

Alle werkzame stoffen uit het Werkprogramma worden beoordeeld in een Europees proces. Aan het eind van 2024 moeten alle werkzame stof-productsoort combinaties uit het Werkprogramma beoordeeld zijn. Omdat deze datum niet gehaald gaat worden, gaat de Europese Commissie de Verordening wijzigen. Het voorstel is om het Werkprogramma tot 31 december 2030 te verlengen. U kunt via deze website commentaar geven op de concept verordening.

Voor meer uitleg over bestaande werkzame stoffen en het Werkprogramma, zie het blokje Bestaande Stoffen/Werkprogramma op biociden.nl. In deze infographic staan de verschillende stappen in het beoordelingsproces van werkzame stoffen.