ECHA heeft een openbare raadpleging gestart omdat een lidstaat (Oostenrijk) de Europese Commissie heeft gevraagd af te wijken van de wettelijke eisen voor de toelating van een biocide. Het gaat om de toelating van een biocide met in situ gegeneerd stikstof als werkzame stof met als doel de bescherming van museale collecties. De Commissie moet kunnen beoordelen of dit biocide essentieel is voor de bescherming van cultureel erfgoed.

In situ gegenereerd stikstof is geen goedgekeurde werkzame stof en de stof staat niet op Annex I van de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation). Via een openbare raadpleging verzamelt de Europese Commissie informatie van belanghebbenden. Met de verzamelde informatie zal de Commissie beoordelen of de werkzame stof essentieel is voor de bescherming van cultureel erfgoed en of er alternatieven beschikbaar zijn. De Commissie zal samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten besluiten om in situ gegenereerd stikstof in afwijking van de toelatingsvoorwaarden al dan niet toe te laten overeenkomstig artikel 55, lid 3, van de BPR.

 De raadpleging eindigt op 18 januari 2020.

Bekijk de raadpleging op de ECHA website.

Lees meer over raadplegingen op biociden.nl.